Billeder fra Gerda Alexanders liv
og billeder fra hendes arbejde
  

Mennesker, som inspirerede Gerda Alexander 
og mennesker, der blev inspireret af hende

 
 

Gerda Alexander blev født i 1908 i Wuppertal, hvor hun også døde i 1994. Størsteparten af sit liv boede hun imidlertid i København. Den 15. februar 2008 ville hun være fyldt 100 år. 

Hun udviklede sin egen afspændingsmetode, som hun fra 1959 kaldte for ”Eutoni”. Denne metode sigter mod at bringe krop og sind i en tilstand af ”harmonisk spænding” (eu: græsk = god, harmonisk, tonus: græsk og latin = spænding).

Gerda Alexander udviklede metoden i kontakt med tidens internationale strømninger inden for musik, teater, rytmik, reformpædagogik, kropsbevidsthed og terapi. Igen og igen inspirerede hun andre og lod sig inspirere. 

Hun tog en uddannelse som rytmiklærer i 20ernes Tyskland og var igennem hele sit liv i kontakt med mennesker, som arbejdede efter idealer beslægtede med hendes egne. Hun organiserede kurser i flere lande, deltog på internationale kongresser og holdt foredrag. 

Gerda Alexander kom til Danmark i 1929. Hun uddannede fra 1940-1987 eutonipædagoger på sin egen skole nær Marmorkirken i København.


Afspændingspædagogikken var i hendes første år næsten ukendt i Danmark. I København mødte hun snart Marussia Bergh og senere Ingrid Prahm, som arbejdede inden for samme område, og som havde deres skoler for afspænding og bevægelseslære. 

Andre skoler for afspænding fulgte, og Gerda Alexander var blandt de skoleledere, der engagerede sig for afspændingspædagogikkens offentlige anerkendelse. I 1982 blev faget SU-berettiget.  

Foreningen af Eutonipædagoger er en gruppe af Gerda Alexanders elever, der viderefører hendes arbejde.

Ved at vise et udvalg af de fotografier, Gerda Alexander efterlod i København, er det 
foreningens ønske at give et indblik i Gerda Alexanders liv og i Eutoni’s tilblivelse. Man kan følge hendes internationale orientering og se, at hun fik inspiration igennem rytmik og dans. 

Billederne viser Gerda Alexander og de mennesker, der omgav hende. Hvert billede har sin egen lille historie og bidrager til den mosaik, der kan give en nærmere forståelse af hendes vej og udviklingen af eutoni.

Denne præsentation sigter ikke mod at vise, hvad Eutoni er. Dertil er det nødvendigt at prøve metoden eller at betjene sig af andre kilder, som der henvises til i litteraturlisten eller ved ”links”. 

Fortællingen behøver dog ikke at stoppe her, men opfordrer forhåbentligt til at bidrage med egne billeder, med viden og erindringer. 

Kommentarer eller bidrag er velkomne. E-mail til Eva Frydensberg: klickForord af Ulla Weber